Νομοθεσία & Πιστοποιήσεις

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: « Κανόνες Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή ή Απινιδιστή σε Δημόσιους Χώρους. »
ΣΧΕΤ: 1. Η αριθμ. 1409/6.6.2007 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αριθμ. Υ4α/οικ. 15576
Κανόνες οργάνωσης συστήματος Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ)


Ας συζητήσουμε πώς οι απινιδωτές της CardiAid θα έρθουν και στον δικό σας χώρο