Πολιτική Συντήρησης

To CardiAid AEA έχει μια πολιτική περιοδικής συντήρησης, η οποία είναι ίδια για όλες τις χώρες και τις αγορές.

Η πολιτική συντήρησης ελαχιστοποιεί την ευθύνη του κατόχου να ακολουθεί τις ημερομηνίες αντικατάστασης των ανταλλακτικών και τις ημερομηνίες συντήρησης. Η αντικατάσταση της μπαταρίας και των ηλεκτροδίων συγχρονίζεται με ένα περιοδικό πακέτο συντήρησης που ακολουθεί η Sublime Medic. Επίσης πραγματοποιούνται λειτουργικές δοκιμές με ειδικούς προσομοιωτές.. Η πολιτική μας διασφαλίζει επίσης ότι τα ηλεκτρόδια είναι πάντα «προ-συνδεδεμένα» όταν το CardiAid παραδίδετε μετά από συντήρηση. .

Ο χρόνος και ο τόπος μιας αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής είναι απρόβλεπτος. Για το λόγο αυτό, στοχεύουμε το CardiAid να είναι “πάντα έτοιμο για χρήση, πάντα έτοιμο για διάσωση”.

Περιοδική συντήρηση

Εκτελείται κάθε 24 μήνες μετά την ημερομηνία αγοράς.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συντήρησης, η κύρια μπαταρία, τα ηλεκτρόδια και η μπαταρία λιθίου αντικαθίστανται, και εκτελούνται λειτουργικοί και οπτικοί ελέγχοι.

Συντήρηση μετά τη χρήση

Εκτελείται μετά από κάθε χρήση της συσκευής.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συντήρησης, αντικαθίστανται η κύρια μπαταρία και τα ηλεκτρόδια και εκτελούνται ορισμένοι λειτουργικοί και οπτικοί έλεγχοι.

Επίσης, όλα τα δεδομένα συμβάντων (ECG) ανακαλούνται από τη συσκευή CardiAid ΑΕΑ και σας παρέχονται αν ζητηθούν.

Έλεγχος λειτουργίας

Ο έλεγχος λειτουργίας εκτελείται κάθε 6 μήνες. Μπορεί να εκτελεστεί από τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Έλεγχος μπαταρίας

Η CardiAid υποβάλλεται σε τεχνική συντήρηση μετά από κάθε χρήση. Κατά τη διάρκεια αυτής της συντήρησης, η μπαταρία αντικαθίσταται μαζί με τα ηλεκτρόδια. Tα δεδομένα συμβάντων λαμβάνονται από τη συσκευή.

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποβλήθηκε στη “Συντήρηση μετά τη χρήση” αμέσως μετά τη χρήση, υπάρχει ένα σύστημα προφύλαξης ασφαλείας του CardiAid. Αφού χρησιμοποιηθεί το CardiAid, η συσκευή θα δώσει προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας στον επόμενο αυτοέλεγχο, ο οποίος εκτελείται καθημερινά. Συνεπώς, ο χρήστης είναι σε θέση να επικοινωνήσει με την εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία για τη συντήρηση μετά τη χρήση.


Ας συζητήσουμε πώς οι απινιδωτές της CardiAid θα έρθουν και στον δικό σας χώρο