Συντήρηση ΑΕΑ

Υπηρεσία Συντήρησης Απινιδωτή

Η υπηρεσία συντήρησης φροντίζει ώστε ο καρδιοπροστατευμένος χώρος σας να είναι πάντα έτοιμος να αντιμετωπίσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την ευθύνη του κατόχου να ελέγχει τις ημερομηνίες αντικατάστασης των Ανταλλακτικών και Συντήρησης.

Ο χρόνος και ο τόπος μιας αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής είναι απρόβλεπτος. Για το λόγο αυτό, στοχεύουμε ώστε ο απινιδωτής να είναι “πάντα έτοιμος για χρήση“.

Περιοδική Συντήρηση

Πραγματοποιείται κάθε 24 μήνες απο πιστοποιημένο τεχνικό ως ακολούθως:

  • Αντικατάσταση κύριας μπαταρίας
  • Αντικατάσταση ηλεκτροδίων
  • Έλεγχος σύστηματος αυτοελέγχου ΑΕΑ
  • Εκκίνηση του ΑΕΑ και προσομοίωση
  • Ενημέρωση λογισμικού εάν είναι απαραίτητο σύμφωνα με το ERC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης
  • Έλεγχος για τυχόν ζημιές
  • Παροχή πιστοποίησης συντήρησης για τα αρχεία σας

Χρήση ΑΕΑ και Αντικατάσταση

Σε περίπτωση χρήσης του εξωτερικού απινιδωτή, όλα τα δεδομένα συμβάντων (ECG) ανακαλούνται από τη συσκευή και παρέχονται στο ιατρικό προσωπικό, εφόσον αυτό ζητηθεί.  ΑΕΑ αντικατάστασης δύναται να παρασχεθεί βάσει διαθεσιμότητας.


Επικοινωνήστε μαζί μας για προγραμματισμό συντήρησης